Du er her

natur

Visualisering av potensielle leik-lokaliteter for dobbeltbekkasin i Nord-Trøndelag ved bruk av GIS analyse på eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune fre, 09/05/2008 - 15:03

I forbindelse med et årsstudium i geografiske informasjonssystemer ble denne oppgaven skrevet av undertegnede som avsluttende prosjekt. Det var et spennende prosjekt og det kan tenkes at andre kan bruke den i videre arbeid.

Stikkord:

Mulighet for visualisering av potensielle utbredelsesområder for rødlista karplanter ved bruk av GIS analyse av eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune ons, 16/05/2007 - 14:45

I 2007 skrev jeg og en medstudent vår avsluttende bacheloroppgave som del av bachelor i naturforvaltning. Den er nå tilgjengelig her i tillegg til på biblioteket til høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sammendrag av prosjektet

Det taes sikte på at alle kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av 2003. (Miljøverndepartementet 1997).

Dette arbeidet har ikke blitt ferdig innen 2003 og pågår enda i mange kommuner.

Stikkord:

Abonner på RSS - natur