Du er her

Visualisering av potensielle leik-lokaliteter for dobbeltbekkasin i Nord-Trøndelag ved bruk av GIS analyse på eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune fre, 09/05/2008 - 15:03

I forbindelse med et årsstudium i geografiske informasjonssystemer ble denne oppgaven skrevet av undertegnede som avsluttende prosjekt. Det var et spennende prosjekt og det kan tenkes at andre kan bruke den i videre arbeid.

Prosjektets bakgrunn og formål

Oppgaven stammer fra et forslag til GIS prosjekt av Jan Eivind Østnes, der det ble foreslått å gjennomføre en analyse av geografiske data for å visualisere potensielle leik-lokaliteter for dobbeltbekkasin ved hjelp av GIS. Som sammenligningsgrunnlag for resultatet av analysen er det foreslått takseringsfelt bestemt ut i fra ekspertvurderinger uten bruk av GIS. Dette er et datamateriale på over 50 takseringsfelt som spenner over mange kommuner i Nord-Trøndelag.

For å fastsette kriteriene for analysen er punktdata over allerede registrerte forekomster av dobbeltbekkasin leik tilgjengelig. Disse stammer fra en kartlegging gjort på 70-tallet som senere ble oppdatert i 2007, i tillegg til nye registrerte forekomster.

Resultatet blir presentert som et kart for hver kommune i Nord-Trøndelag med flater som representerer egnede leik-lokaliteter for dobbeltbekkasin, i følge analysen som er utført. En tabell med arealstatistikk over egnet areal vil også være en del av resultatet. I tillegg vil kartet være tilgjengelig som en karttjeneste på internett, slik at navigasjon i kartet og skalering skal være lettere.

Oppgaven vil prøve å gi svar på om det er mulig å utlede informasjon om potensielle leikområder ut fra allerede eksisterende kartdata. Dette vil potensielt kunne lette arbeidet med kartlegging av dobbeltbekkasin leiker og gi et verktøy for valg av takseringsfelt.

Stikkord:

Skriv ny kommentar