Web 2.0 – en brukers forventninger

Skrevet av Tor Arne Thune tor, 12/09/2013 - 21:29

Når en bedrift velger å ta skrittet ut i web 2.0-tilværelsen følger det også med en rekke ansvar for å tilfredsstille samfunnets, med fokus på målgruppenes, forventninger om bedriftens opptreden. Med økende dialog kommer også en del forventninger om økende troverdighet, gjennomsiktighet, medvirkning, rask respons, og langsiktighet. Da er det viktig at bedriften tar dette på alvor slik at deltagelsen på de sosiale nettverkene blir en positiv opplevelse for både brukerne og bedriften selv.

Stikkord:

Visualisering av potensielle leik-lokaliteter for dobbeltbekkasin i Nord-Trøndelag ved bruk av GIS analyse på eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune fre, 09/05/2008 - 15:03

I forbindelse med et årsstudium i geografiske informasjonssystemer ble denne oppgaven skrevet av undertegnede som avsluttende prosjekt. Det var et spennende prosjekt og det kan tenkes at andre kan bruke den i videre arbeid.

Stikkord:

Mulighet for visualisering av potensielle utbredelsesområder for rødlista karplanter ved bruk av GIS analyse av eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune ons, 16/05/2007 - 14:45

I 2007 skrev jeg og en medstudent vår avsluttende bacheloroppgave som del av bachelor i naturforvaltning. Den er nå tilgjengelig her i tillegg til på biblioteket til høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sammendrag av prosjektet

Det taes sikte på at alle kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av 2003. (Miljøverndepartementet 1997).

Dette arbeidet har ikke blitt ferdig innen 2003 og pågår enda i mange kommuner.

Stikkord:

Sider

Abonner på Forsidestrøm