Du er her

oktober 2013

RSS

Skrevet av Tor Arne Thune man, 28/10/2013 - 17:52

RSS (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary) er en teknologi som gjør det mulig å følge med på oppdateringer til utvalgte nettsted som tilgjengeliggjør en RSS-strøm (en XML-fil med selve innholdet og metainformasjon om dette). Å holde seg oppdatert kan ofte være tidkrevende. Derfor kan RSS hjelpe ved å sentralisere innsamlingen av oppdateringer og spare inn tiden det tar å besøke hvert nettsted en følger med. En vil ofte ikke ha behov for alt det andre de individuelle nettstedene tilbyr (garnityren) rundt artiklene.

Kommentering på Twitter

Skrevet av Tor Arne Thune man, 28/10/2013 - 17:44

Kommentering på andres innlegg på Twitter kan være en god måte å fange oppmerksomheten til personen og få raske svar fra forfatteren. Dette kan også bidra til utviding av ditt nettverk ved at forfatteren kanskje følger deg tilbake. På denne måten kan dine innlegg bli mer synlige hvis andre personer legger merke til deg i vedkommendes følgerliste eller ved at personen retweeter dine innlegg.

Stikkord:

Virksomheters relasjonsbygging på Facebook

Skrevet av Tor Arne Thune tir, 15/10/2013 - 14:38

Så og si alle virksomheter prøver å bygge relasjoner med sine kunder og målgrupper. For å få til dette må kommunikasjon mellom virksomheten og omverden støtte opp om den typen relasjon virksomheten vil bygge seg opp. Vil virksomheten gjøre kundeservice til inngangsporten for kommunikasjon med kunden? Skal avdelingen med ansvar for markedsføring bevisst gå ut til målgruppene for å bygge seg nye relasjoner? Kanskje vil selve sjefen markedsføre seg selv og med det virksomheten ved å fortelle om seg selv og sine interesseområder i ulike media.

Stikkord:

Nettverksbygging på Twitter

Skrevet av Tor Arne Thune søn, 13/10/2013 - 15:32
Twitter networking illustration

Twitter kan brukes til så mangt i den sosiale sfæren av dagliglivet, både for bedrifter og enkeltpersoner. En kan holde kontakten med gamle venner fra fordums tid, bygge relasjoner med kolleger, markedsføre produkter og prosjekter, vise hva en virksomhet satser på, og listen fortsetter så langt sinnet orker. Alle disse mulighetene deler en rød tråd; nettverksbygging. Her bygges relasjoner mellom venner, kolleger, kunder, bedrifter og samarbeidspartnere.

Stikkord: