Du er her

mai 2008

Visualisering av potensielle leik-lokaliteter for dobbeltbekkasin i Nord-Trøndelag ved bruk av GIS analyse på eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune fre, 09/05/2008 - 15:03

I forbindelse med et årsstudium i geografiske informasjonssystemer ble denne oppgaven skrevet av undertegnede som avsluttende prosjekt. Det var et spennende prosjekt og det kan tenkes at andre kan bruke den i videre arbeid.

Stikkord: