Du er her

mai 2007

Mulighet for visualisering av potensielle utbredelsesområder for rødlista karplanter ved bruk av GIS analyse av eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune ons, 16/05/2007 - 14:45

I 2007 skrev jeg og en medstudent vår avsluttende bacheloroppgave som del av bachelor i naturforvaltning. Den er nå tilgjengelig her i tillegg til på biblioteket til høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sammendrag av prosjektet

Det taes sikte på at alle kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av 2003. (Miljøverndepartementet 1997).

Dette arbeidet har ikke blitt ferdig innen 2003 og pågår enda i mange kommuner.

Stikkord: